Kim jest radca prawny

Radca prawny to prawnik, który świadczy usługi prawne polegające na udzielaniu porad oraz konsultacji, sporządzaniu opinii, umów oraz innych niezbędnych dokumentów. Radca występuje jako pełnomocnik klienta w urzędach oraz Sądzie Najwyższym lub Trybunale Praw Człowieka. Z usług radcy prawnego mogą korzystać spółki oraz podmioty fizyczne w czasie ciągłym lub w okazyjnych sytuacjach.

Formy w jakich może być wykonywany zawód radcy prawnego

Radca pracować może na umowie o pracę, ale nie może on występować wtedy jako obrońca w sprawach dotyczących przestępstw finansowych. Miejscem gdzie radca może wykonywać swój zawód jest kancelaria, w której zatrudniony jest on na umowę cywilnoprawną w spółce jawnej, cywilnej, komandytowej oraz partnerskiej.

Zasady etyki zawodowej

Radca prawny zobowiązany jest do zachowanie tajemnicy zawodowej, która może zwolnić go ze składania zeznań w czasie rozprawy sądowej, jeśli zeznania te godzą w imię klienta. Radca ma obowiązek stosowania się do zasad etyki zawartych w Kodeksie Praw Etyki Zawodowej. Zasady te polegają na niezależności, unikaniu konfliktów interesu pomiędzy klientami, ochronie godności zawodu w sferze prywatnej, publicznej i zawodowej. Radca ma obowiązek być lojalnym wobec swoich klientów. Złamanie zasad etycznych skutkuje poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej przed specjalnie powołaną komisją w skład której wchodzą przedstawiciele organów samorządowych. Nim sprawa pogwałcenia zasad etycznych trafi do Sądu Dyscyplinarnego prowadzona jest ona przez Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowe Sądy Dyscyplinarne.

Jak zostać radcą prawnym?

Aby być radcą należy ukończyć magisterskie studnia prawnicze, korzystać z praw publicznych i posiadać zdolność do czynności prawnych. Kandydat na radcę musi mieć nieskazitelny charakter i ofiarować rękojmię dotyczącą prawidłowego wykonywania obowiązków oraz odbyć aplikację i zdać egzamin radcowski, po którym odbywa się ślubowanie na radcę prawnego. Radcą może zostać osoba, która wcześniej wykonywała zawód prawny, mająca doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i pomyślnie zdały egzamin, który uprawnia do wykonywania innego zawodu związanego z prawem. Radcą może być także osoba posiadająca konkretny stopień lub tytuł naukowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here