Wybory samorządowe - co i jak

Tematy polityczne to w Polsce coraz bardziej paląca kwestia i kontrowersyjna kwestia. Polaków coraz bardziej dzielą polityczne dyskusje i kłótnie między poszczególnymi partiami. I choć temat dotyczy w głównej mierze polityki ogólnopolskiej, także w wydaniu lokalnym – samorządowym, dochodzi nieraz do zażartych kłótni. Niemniej, wybory samorządowe są dużo ważniejsze dla szarego obywatela.

Wybory samorządowe w Polsce przeprowadzane są w celu wyłonienia członków organów jednostek samorządu terytorialnego – rad gmin/miast na prawach powiatu, rad powiatów, sejmików wojewódzkich. Ponadto, wybierani są również wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Część miast przeprowadza również wybory do rad dzielnic i osiedli – dotyczy to przede wszystkim największych aglomeracji, które w ramach jednego osiedla mogą skupiać nawet kilkaset tysięcy mieszkańców.

Kiedy wybory samorządowe należy przeprowadzać? Wedle ordynacji wyborczej co pięć lat. W przeszłości kadencja organów trwała przez cztery lata, jednak w 2017 roku zostało to zmienione. Ostatnie wybory samorządowe w Polsce odbyły się w 2018 roku.

Kto ma prawo startować w wyborach? Przede wszystkim najistotniejszy jest fakt stałego zamieszkiwania w obszarze działania danej rady. Ponadto, w wyborach wójta danej gminy kandydat musi mieć skończone minimum 25 lat – w tym jednak przypadku nie musi on na stałe zamieszkiwać w danej gminie. Kandydować nie mogą osoby skazane na wyrok więzienia (za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego) oraz na osoby odbywające karę więzienia w zawieszeniu (również za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego).

Aby móc wybierać swojego kandydata, jedynym wymaganiem jest obywatelstwo polskie oraz stałe zamieszkanie w obszarze działania danej gminy.

Czym się różnią wybory parlamentarne od samorządowych? Przede wszystkim, w wyborach samorządowych zazwyczaj wybierane są osoby znane wyborcom, o których można mieć określone zdanie czy opinię. Wpływa to również na działania lokalnych polityków, którzy znacznie bardziej przykładają się do swojej pracy od polityków krajowych. Lokalny polityk dba przede wszystkim o własny region – jego rozwój, walory estetyczne i ekologiczne. Kiedy wybory samorządowe nadchodzą – nie muszą prowadzić szeroko zakrojonych akcji informacyjnych. Często wystarczy to, co miejscowa ludność widzi na co dzień. Dlatego też bardzo często wybory samorządowe mają zupełnie inne wyniki niż wybory parlamentarne. W przeszłości zdarzało się, że partia, która w wyborach parlamentarnych osiągnęła mizerne wyniki, w wyborach samorządowych kompletnie zdominowała wyniki wyborcze.

5-letnia kadencja, lokalni politycy, sąsiedzi, czy osoby zasłużone dla lokalnej społeczności – to oni zazwyczaj trafiają do organów samorządowych i to oni odpowiadają (w głównej mierze), za wygląd danej gminy. Ludzie ci zazwyczaj dbają o swoją małą ojczyzną, a co za tym idzie nie muszą drżeć na pytanie kiedy wybory samorządowe? Ich praca zazwyczaj wystarcza, aby w dalszym ciągu realizować plany rozwoju regionalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here