Matura

Na przestrzeni lat struktura egzaminu zmieniała się . Kilkanaście lat temu istniała możliwość na przykład zdawania ustnie matematyki. Inną zmianą, było przeorganizowanie struktury egzaminu z języka polskiego. Dawniej odbywał się on na zasadzie wylosowania, oraz odpowiedzi na kilka pytań. Egzamin ustny obejmował wiedzę z zakresu historii literatury, czy też znajomości treści lektur. W tym miejscu można zadać pytanie kiedy są matury? Rozpoczynają się one w połowie maja. Czas ich trwania zależny jest od liczby zdających, wybranych przedmiotów dodatkowych, a także wielkości szkoły. Potem egzamin z języka polskiego opierał się na prezentacji. Forma ta pozwalała na przygotowanie maksymalnie 15 minutowego, wystąpienia na wybrany przez siebie temat. Dalej komisja zadawała zdającemu kilka pytań. Następnie po podsumowaniu wyników, były one ogłaszane. Obecnie powrócono do losowania pytań. Stało się tak dlatego,że nauczyciele, skarżyli się na plagiatowanie wystąpień, oraz przede wszystkim na ich niesamodzielnie wykonanie. Zmieniała się także struktura egzaminu z matematyki . Cały czas toczą się spory na temat kształtu tego egzaminu. Jedni uważają,że zbyt wiele jest zadań zamkniętych, inni z kolei wskazują na ich zdaniem zbyt niski poziom trudności. Egzamin maturalny dopuszcza także różne formy zdawania. Uczniowie dotknięci różnymi niepełnosprawnościami mogą go pisać dłużej. W niektórych przypadkach zdarza się,że konieczny jest udział asystenta zapisującego odpowiedzi zdającego, lub odczytującego mu pytania. Obecna forma egzaminu obowiązuje od 2005 roku. Pojawiła się na mocy reformy z 1999 roku. Obecnie z uwagi na zmiany w edukacji szkolnej, nauka w liceum i technikum wydłużyła się o jeden rok, w stosunku do stanu poprzedzającego. Być może dzięki temu wyniki ulegną pewniej poprawie. Innymi trudnościami wskazywanymi przez wielu , jest poziom trudności. Zdarza się ,że matura próbna w odczuciu zdających jest o wiele łatwiejsza, od tej właściwej. Odstąpiono także od oceniania wypracowań według tak zwanego klucza. Komisje starają się o całościową ocenę pracy, tak by w jak największym stopniu dokonać zindywidualizowanej oceny. Inne zastrzeżenia dotyczą błędów w zakresie formułowania pytań. Zdarza się bowiem,że są one konstruowane w sposób, prowadzący do niejednoznacznego ich rozumienia. Dalszym problemem może być zjawisko masowego pobierania dodatkowych lekcji przez uczniów. Stawia to w o wiele gorszym położeniu osoby mniej zamożne. Kolejną podnoszoną kwestią jest dezorganizacja pracy szkolnej. Klasy młodsze w liceach i technikach nierzadko tracą pewną część lekcji. Dzieje się tak z uwagi na maksymalne obłożenie pracą wszystkich dostępnych komisji, w jednym terminie. Kłopoty pojawiają się także przy konstruowaniu arkuszy. Nierzadko zawierają one wiele błędów merytorycznych. Przez co cały proces analizowania, oraz formułowania oceny wydłuża się. Jak więc widać istnieje wiele sytuacji spornych. Jednakże na ten moment przyjęta forma matury, wydaje się być w miarę spójnie skonstruowanym systemem oceniania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here