Zasiłek macierzyński

W sytuacji, gdy przyrost naturalny jest na zbyt niskim poziomie, społeczeństwo danego państwa starzeje się, a co za tym idzie, w przyszłości mogą pojawić się problemy z różnego rodzaju świadczeniami socjalnymi – renty, emerytury itp. świadczenia mogą być niewypłacalne, przez brak odpowiednich składek.

Państwo więc, aby pomóc w decyzji o urodzeniu dziecka czy też założeniu rodziny, wprowadza rozwiązania, mające je ułatwić. Podstawowym świadczeniem tego typu jest zasiłek macierzyński.

Kiedy ZUS wypłaca macierzyński? Przede wszystkim, świadczenie te przysługuje:
– kobietom bezrobotnym, zarejestrowanym w urzędzie pracy,
– kobietom studiującym,
– kobietom pracującym na umowie o dzieło,
– kobietom utrzymującym się z rolnictwa,
– kobietom, których dochód z umowy o pracy sprawiałby, że świadczenie byłoby niższe niż minimalna kwota zasiłku.

Zasiłek ten przysługuje za okresy urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Wartość zasiłku jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego dziecka, świadczenie jest otrzymywane 20 tygodni, 31 dla dwu, 33 dla trójki, 35 dla czwórki, oraz 37 tygodni w sytuacji, gdy urodzonych zostało 5 oraz więcej dzieci.
Zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego wynosi 32 lub 34 tygodnie (odpowiednio dla jednego dziecka oraz dla dwójki i większej liczby). Z tytułu urlopu ojcowskiego wymiar zasiłku wynosi 14 dni.

Wysokość zasiłku obliczana jest na podstawie średniej z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez ostatni rok na miesiąc przed urodzeniem. Zasiłek można wypłacać w dwóch formach: w pierwszej przez 6 miesięcy otrzymuje się 100% wynagrodzenia, natomiast w kolejnych miesiącach 60%. Druga opcja to 80% wynagrodzenia przez cały okres zasiłkowy. W przypadku, gdy firma, w której kobieta jest zatrudniona, daje pracę więcej niż 21 osobom, wypłata świadczenia odbywa się z jego strony. Oznacza to, że na pytanie „kiedy ZUS wypłaca macierzyński” należy przyjąć datę, przyjętą przez pracodawcę.

W przypadku umowy zlecenie należy pamiętać, że ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Aby otrzymywać więc świadczenie, należy posiadać ubezpieczenie w dniu porodu – w takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przejąć wypłatę świadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej świadczenie również przysługuje, pod warunkiem opłacania składek. W tej sytuacji, wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie średniej ze składek, opłacanych przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka.

Do otrzymania świadczenia, należy dostarczyć do ZUS zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka oraz zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim i jego długości (w tym przypadku dokument dostarcza pracodawca).

Jak widać, temat zasiłku macierzyńskiego jest dość skomplikowanym tematem. Jest obwarowany różnymi przepisami oraz wymogami. Niemniej, jego zastosowanie z pewnością ułatwia kobietom podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here