Umowa na czas nieokreślony - Kiedy?

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądanym rodzajem umowy o pracę, ponieważ daje pracownikowi poczucie stabilizacji zatrudnienia, a pracodawcy poczucie więzi z pracownikiem, co wpływa również na jakość wykonywanej pracy. Jednak, aby zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony trzeba zdobyć zaufanie pracodawcy, ponieważ jest to umowa, która najtrwalej wiąże pracownika z pracodawca, co oznacza, że nie tak łatwo ją rozwiązać.

Kiedy umowa na czas nieokreślony? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednak zazwyczaj umowę o pracę na czas nieokreślony otrzymuje pracownik, który wykonywał pracę na podstawie umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony i zdobył zaufanie pracodawcy, jednak nie jest to ustalone prawnie, a jedynie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast uregulowane prawnie jest, że umowa o pracę na czas określony może być traktowana jako umowa na czas nieokreślony po spełnieniu kilku warunków. Trzecia z kolei umowa o pracę na czas określony zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy jest uważana za umowę zawartą na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem następnej umowy o pracę nie przekrocza jednego miesiąca. Warto pamiętać, że gdy w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony strony uzgodnią dłuższy termin wykonywania pracy, to przyjmuje się, że została zawarta następna umowa na czas określony. Nie dotyczy to umów o pracę zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie. Za prace dorywcze uznaje się jednorazowe krótkotrwałe roboty, trwające do kilkunastu dni, a za prace sezonowe prace uzależnione od warunków atmosferycznych, klimatycznych oraz od pory roku (np. zbieranie owoców). Prace realizowane cyklicznie to takie, które odbywają się w stałych odstępach czasu (np. w określonym dniu tygodnia, miesiąca).

W większości pracownikom bardzo zależy na zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, ponieważ ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia mu ona bowiem najlepszą ochronę stosunku pracy. Umowa o pracę na czas nieokreślony wiąże strony bezterminowo, co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia, a pracodawcy pozwala na zbudowanie stałych więzi z cenionym pracownikiem. Trudno rozwiązać ten typ umowy, ponieważ pracodawca musi merytorycznie uzasadnić przyczynę zwolnienia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest bardzo pożądana, jednak warto mieć na uwadze, że trzeba przejść przez pewne etapy, aby ją otrzymać, ponieważ pracodawca nie chce od razu wiązać się bezterminowo z pracownikiem, co powinno być zrozumiałe zarówno dla jednej, jak i drugiej strony stosunku pracy. Nie trzeba zatem obsesyjnie dążyć do zawarcia umowy o pracę, ponieważ z pewnością przyjdzie na to czas, jednak warto pilnować limitu dwóch umów na czas określony z maksymalnie miesięcznym odstępem pomiędzy nimi. Pamiętajmy, że umowa o pracę na czas określony jest dla pracownika zdecydowanie lepsza od umów cywilnoprawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here